Hz Adem Ne Zaman Dünyaya Geldi?

Hz Adem Ne Zaman Dünyaya Geldi
Âdem, İbrahimî dinlere göre Tanrı tarafından yaratılan ilk insandır. Yaratılış Kutsal Kitap Kronolojisi’ne göre MÖ 4026 ‘da muhtemelen bir sonbahar günü gerçekleşmişti (Ayrıca bakınız: Kutsal Kitap’ın Yaratılış Kaydı).

Adem ile Havva kaç yıl önce dünyaya geldi?

Peki ya genetik ilk insan? – Bugün yaşayan bütün insanların ortak büyükannesi varsa ortak büyükbabası da var. Ancak, mitokondri DNA’sı sadece kadınlardan geçtiği için en yakın ortak erkek atamız Mitokondri Havvası ile çağdaş olmak zorunda değil; çünkü erkek cinsiyetini belirleyen Y kromozomu hücrelerin çekirdek DNA’sından geçiyor. Hz Adem Ne Zaman Dünyaya Geldi Hepimiz Morgan Frreeman’ız! lk insanlar zenciydi. O zaman beyaz adam ve sarı adam zaten yoktu; çünkü türmüz Afrika’da ortaya çıktı.

Adem as ne zaman doğdu?

Apokrif kabul edilen kitaplarda ise Âdem ‘in, yaratılışın altıncı günü olan cuma gününün ilk saatinde Kudüs’te yaratıldığı nakledilmektedir (bk.J.B. Frey, DBS, I, 112). Yine yahudiler Âdem ‘in milâttan önce 3761-3760’ta yaratıldığını kabul ederler (bk.

Hz Adem Dünyada nerede yaratıldı?

Hz Adem Ne Zaman Dünyaya Geldi Hz. Adem ve Hz. Havva Nerede Yaşadı? Hz. Adem ve Hz. Havva Allah’ın emrine karşı geldikleri için cennetten dünyaya gönderildiler. Hz. Adem Sri Lanka’ya, HZ. Havva ise Etiyopya’ya gönderildi. Sonrasında Arafat Dağında buluştular ve bu bölgede yaşamaya başladılar.

 1. Hz. Adem yaşadıkları yerde toprağı ekip biçti ve çiftçilikle uğraştı.
 2. Çünkü Allahu Teala, ona varlıkların tüm isimlerini ve dünyadaki her şeyi öğretmişti. Hz.
 3. Adem’in Arafat Bölgesinde eşi ve çocuklarıyla yaklaşık 1000 yıl yaşadığı rivayet edilmektedir. Hz.
 4. Adem Nerede Yaratıldı? Birçok kitapta Hz.
 5. Adem’in Kudüs’te yaratıldığı yazar.

Hz. Havva’nın onun kaburga kemiğinden yaratıldığı bilgisi ise İncil ve Tevrat kaynaklıdır. Kuran’ı Kerim’de Hz. Adem ve Hz. Havva’nın aynı topraktan yaratıldığı belirtilir. İslam inancına göre ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem Cuma günü yaratıldı. Bu nedenle Cuma günü tüm Müslümanlar için kutsaldır.

İncil ve Tevrat birçok kez tahrif edildiği için Hristiyanların kutsal günü Pazar, Yahudilerin ise Cumartesidir. Hz. Adem Dünyada Nereye Gönderildi? Hz. Adem’in dünyada nereye gönderildiğine dair birçok rivayet vardır. Tevrat’a göre Hz. Adem ve eşi günümüzde Etiyopya’nın sınırları içerisinde kalan bölgeye gönderildi.

Bazı kaynaklarda ise ikisinin ceza olarak dünyanın farklı bölgelerine gönderildiği, yıllarca birbirlerini aradıktan sonra Suudi Arabistan’daki Arafat Dağında buluştukları yazar. Ancak bu bilgilerin hiçbiri Kuran’ı Kerim’de ve hadis kaynaklarında geçmez.

Ilk insan ne zaman doğdu?

Homo habilis (Yetenekli insan ), bilinen en eski kesici alet kullanan tür, 2.4-2.3 milyon yıl önce ortaya çıktı. Homo rudolfensis, 2.4 milyon yıl önce ortaya çıktı. Homo ergaster (çalışan insan ), 2.3 milyon yıl önce ortaya çıktı. Homo gautengensis, 1.9-1.8 milyon yıl önce evrimleşti.

Hz Ademin boyu kaç metre?

Buhari ve Müslim gibi güvenilen hadis kaynaklarına göre Âdem ‘in boyu 60 ziradır (yaklaşık 35-48 metre ).

Havva anamız kaç doğum yaptı?

Hz Adem Ne Zaman Dünyaya Geldi Toplum içerisinde insanlığın yaratılışına dair en çok merak edilen konulardan birisi de Hz. Havva ile Hz. Adem’in kaç tane çocuğunun olduğu ve Hz. Havva’nın nasıl hamile kaldığıdır. Kuran-ı Kerim’de Hz. Havva’nın hamileliği. Bazı İslam tarihçilerinin elde ettikleri bilgilere göre İlk Peygamber ve ilk insan olan Hz.

 • Adem (a.s) Hindistan’da Seylan adasına, Hz.
 • Havva’nın ise Cidde’ye indirildiği bilinmektedir.
 • Bu konu ile alakalı kesin bir hadis ve ayet bulunmamakla beraber elde edilen bu iki veriye istinaden Hz.
 • Adem ile Hz.
 • Havva’nı buluşma yeri de Arafat ve Müzdelife’dir.
 • İnsanlığın çoğalması bakımından çok önemli iki isim olan Hz.

Adem ile Hz. Havva’nın çocukları en çok merak edilen konulardan biri olmaktadır. Hz. Adem ile Hz. Havva’nın nasıl çoğaldığı, kaç tane çocuklarının olduğu ve Hz. Havva’nın hamileliğinin nasıl oluştuğu ile ilgili bilgileri sahih kaynaklardan sizler için araştırmaya çalıştık. Hz Adem Ne Zaman Dünyaya Geldi Hz. Havvanın hamileliği İlk insan olan Hz. Adem (a.s)’ın eşi olan Hz. Havva (a.s)’ın ikiz ve biri kız diğeri erkek olmak üzere yirmi batında toplamda 40 çocuk doğurduğu nakledilmektedir. HZ. HAVVA’NIN HAMİLELİĞİ! HZ. HAVVA NASIL HAMİLE KALDI? Yüce Allah (c.c) Hz.

 1. Havva’nın ilk kez hamile kalışını Kuran-ı Kerim’de şöyle zikretmektedir: ”Hz.
 2. Adem eşi ile birleşince eşi hafif bir yük yüklendi, yani hamile kaldı.
 3. Onu bir süre taşıdı.
 4. Hamileliği ağırlaşınca, Rableri Allah’a; eğer bize kusursuz bir çocuk verirsen şükredenlerden olacağız, diye dua ettiler.
 5. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk (ve nesli) konusunda Allah’a ortak koştular.
You might be interested:  Öğrenim Kredisi Ne Zaman Ödenir?

Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir.” (el- A’raf,7/189-190) Şeytan Hz. Havva (a.s)’ın etrafında dolaşıp ona vesveseler verdi ve şöyle dedi: eğer çocuğunun adını ‘Abdulharis’ (çiftçinin kulu) verirsen çocuk yaşar dedi. Buradaki çiftçi Hz. Adem olarak kastedilmiştir ve kulluğun Allah (c.c)’dan başkasına nisbet edilmesi ile şirke işaret edilmektedir.

Adem ile Havva ilk cinsel hayatı nasıl keşfetmiştir?

Havva ‘nın ademin eline tutuşturduğu yasaklı elma, ilk cinsel deneyimin habercisidir. burada elmanın yasaklı oluşuyla ‘ota boka lüzumsuz yasaklar koyma’ eyleminin de ilk tezahürü yaşanmış olup, cinselliğin de pek öyle zırt pırt, dağda bayırda yaşanamayacağı belirtilmiştir.

En uzun boylu peygamber kimdir?

Peygamberlerin her biri insanlığa farklı zaman dilimlerinde gönderilmiştir. Her birinin görevleri ve insanlara öğretmesi gereken bilgi vardır. Ayrıca peygamberler Allah’ın birer elçisidir. Her ne kadar binlerce peygamber gelmiş olsa da sadece bir kısmının adı bilinmektedir.

En Uzun Süre Yaşayan Peygamber Kimdir ve Kaç Yıl Yaşamıştır? Peygamberler, birbirlerinden farklı olduğu ve farklı zamanlarda farklı görevler için insan oğluna geldikleri gibi farklı ömürlere sahip olmuşlardır. Aslında ilk peygamberlerin daha uzun ömürlü olduğu bilinmektedir. Tıpkı insanlarda da olduğu gibi günümüze yaklaştıkça ortalama insan ömrü azalmaktadır.

Bu durum geçmişteki insanların daha uzun yaşamasında bilinmektedir. En uzun süre yaşayan peygamber de ilk peygamberlerden biridir. Aslında en uzun yaşayan peygamber Hz. Nuh olsa da Hz. Adem ile yaşadıkları yıl sayısı oldukça yakındır. Hz. Nuh tam 950 sene yaşayarak en uzun süre yaşayan peygamberdir.

 • Ondan sonra ise Hz.
 • Adem gelmektedir. Çünkü Hz.
 • Adem de 930 yıl boyunca yaşamıştır.
 • Tıpkı biz insanlarda olduğu gibi peygamberlerinde günümüze yaklaştıkça yaşadıkları süre kısalmıştır.
 • Son peygamber olan Hz.
 • Muhammed ise 63 yıl yaşayarak vefat etmiştir.
 • Tufan peygamberi olarak da bilinen Hz.
 • Nuh peygamberin aslında kaç yıl yaşadığı Kuran’ı Kerim de geçmemektedir.

Fakat Hz. Nuh Peygamberin kavmi içerisinde 950 yıl geçirdiği belirtilmiştir. Allah’ın emri ile inşa ettiği Nuh’un gemisiyle bilinir.

Kurana göre dünya kaç yaşında?

Çeşitli dinler ve inanç sistemleri, sayısız yıl ve birçok dönem boyunca insanlığın tarihi ile ilgili yorumlarda bulunmuşlardır. Örneğin İrlanda Başpiskoposu James Ussher, dünyanın 22 Ekim MÖ 4004 günü saat 18:00’da yaratıldığını ilan etmiştir. İslamiyet 7000 yıl der.

Ya da yakın bir rakam. Musevilik başka bir şey söylüyor. Soruya cevap veren Joker Joker takma isimli arkadaşın söylediği gibi birçok insan dini kaynaklardaki bilgilere itibar ediyor. Ancak hiç bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde, dini kaynaklardaki bu bilgiler yanlıştır. Zaten dini otoritelerin ve dini bilgilere güvenen insanların bir kısmının, bilime ve biliminsanlarına karşı tavır almasının nedeni de budur.

Bilim, dinlerin yanlışlarını -amacı ve hedefi bu olmadan- göstermektedir. Dindar insanların bazıları, bilim dünyasının, dinleri yok etmek falan olduğunu söylerler ama bu da doğru değil. Bilim, doğruyu ve gerçeği bulmaya çalışır. Bu çabanın, kimin yanlışlarını ortaya çıkaracağı ile ilgilenmez.

 • İslam, insanlığın yaşını 7000 yıl olarak gösteriyormuş.
 • Bunu neye dayanarak yapıyor? Hiç bir bilgi yok.
 • Hiç bir kanıt yok.
 • Hiç bir kaynak, çıkış noktası, yöntem yok.
 • Bilim ise kanıt kaynak gerekçe yöntem sunar.
 • Bilim karşıtlarının (örneğin yine başlığa cevap veren arkadaşın) söylediği gibi “Bİlim, bir zamanlar şöyle şöyle diyordu, şimdi böyle diyor” iddiaları da yanlıştır.

Bunu iddia edenler, hipotez, deney, kuram, teori gibi bilimsel yöntem ve aşamaları bilmezler. Bilseler bilimin yanıldığını iddia etmezler. Şahsen, yirmi yıldır onlarca insana bunları anlatmaktan bıktım, artık anlatmıyorum. Anlamıyorlar çünkü. Bilim yanılmaz.

 1. Çünkü bilim asla bir şeye “bu kesin böyledir” demez, diyemez.
 2. Bilim, eldeki verilerin gösterdiği gerçekleri söyler.
 3. Veriler değişirse elbette bilgiler ve bulgular da değişir.
 4. Bilim her şeyi sorgular, sorgulamaya da öncelikle kendisinden başlar.
 5. Bilim, kendisini o kadar çok sorgular ki başka hiç bir kişi ya da olgunun bilimi sorgulamasına gerek kalmaz.

Bir bilim insanının ortaya attığı hipotezi, binlerce başka bilim insanı sorgular zaten. Ve bunların her biri, hayatında hiç bir bilimsel çalışmaya imza atmayıp bilimi sorgulayan binlerce insandan çok daha bilgili güçlü, zeki insanlardır. Din ise asla sorgulamaz, kendisinin sorgulanmasına da izin vermez.

 • Sorgulamadan kaçan hiç bir otoriteye de güvenilmez.
 • Dinler, insanlıkla ilgili hiç bir şey söylememelidir.
 • Çünkü ellerinde bilgi, veri, çalışma, deney, gözlem, hiç bir şey yok.
 • O nedenle dini bilgiler hemen her zaman yanlıştır.
 • Şahsi fikrime göre sayısız din alimi, gayet bilge insanlardır.
 • İnsanı, insanlığı, toplumları gayet iyi analiz etmiş ve bize sayısız doğru ve değerli bilgi sunmuşlardır.

Ancak hiç biri bilimsel bilgi değildir. Din ve bilim apayrı iki disiplindir. Kaba söylemle, herkes kendi işine baksın. Aksi halde böyle durumlar ortaya çıkıyor.34,261 görüntülenme

Adem ile Havva hangi dili konuşuyordu?

Er-Rahman, 55/3-4: İnsanı O yarattı. Ona beyanı (konuşmayı, düşünüp ifade etmeyi) öğretti. yer alan manzum parçada Âdem ‘in esma ilmini bildiği, Arapça, Farsça ve Türkçe gibi bütün diller ile konuştuğu bildirilmektedir.

Havva anamız kaç yaşında vefat etti?

Cevap.2000 yaşında iken Cuma günü vefat etti. Hz. Havva 40 sene sonra vefat etti.

You might be interested:  Sezeryandan Sonra Korse Ne Zaman Takılır?

Hz Adem kaç eşi vardı?

Hristiyanlık ve Musevilik inançlarına göre Adem ‘in, Havva’dan önce Lilith adında bir eşi daha vardı.

Ilk kadın kim?

Lilith kimdir? Sorusu 9 Kere Leyla filmi sonrası merak konusu oldu. Efsane göre; ilk kadın olduğu söylenen Lilith; kızıl saçlı bir kadın olarak tasvir edilir. Peki Lilith kimdir? Lilith efsanesi nedir? İşte ilk kadın Lilith’in hikayesi. – Hz Adem Ne Zaman Dünyaya Geldi Lilith, Musevilik ve Hristiyanlık apokrif inançlarında Âdem’in ilk eşidir. Efsaneye göre; ilk insan Adem ile aynı anda aynı topraktan yaratılmıştır. İlk kadın ve ilk feminist olarak anılmaktadır. Peki Lilith kimdir? Lilith efsanesi nedir? İşte ilk kadın Lilith’in hikayesi.

 • LİLTH KİMDİR? LİLTH EFSANESİ NEDİR? Tevrat’ta açıkça yer almamasına rağmen; birçok Musevi dini kaynağı 2.
 • Bab’da sözü geçen Havva’nın Âdem’in başka bir karısı olduğu, birinci babdakinin ise ilk karısı olan Lilith olduğuna inanır.
 • İbranilerin eski inanışına (mitolojosine) göre Lilith, Âdem ile aynı zamanda ve aynı anda yaratıldığından Âdem’in kendisine eşit olduğu görüşündedir.

Âdem’le birlikte olmayı şiddetle reddeder. Adem ısrar ettiğinde ise büyü ile kaçar ve onu terk eder. Melekler geri getirmek için Lilith’i bulur ama kendisi Kızıldeniz ile birlikte olduğundan 100 den fazla cin çocuğu olduğunu, bu nedenle artık Adem’e sadık olamayacağını bildirir. Hz Adem Ne Zaman Dünyaya Geldi Bunun üzerine Lilith, Adem ile Havva’nın soyundan gelenlerin çocuklarını öldürmeye başlar. Rivayete göre, erkekleri doğduktan 8 gün, kızları ise 20 gün içinde öldürmeye çalışır. Bugün dünyada var olduğuna inanılan cinler Adem ile Lilith’in ve Tuval Kabil eşi Naama’ın birlikteliğinden meydana gelmiştir.

 • Adem ile Havva’nın sınırlı hayat ile lanetlenmeden önce, cenneti terk ettiğinden ölümsüzdür.
 • Lilith’den sonra Tanrı, ismi bilinmeyen bir başka eş daha yaratır ve Adem’de bu yaratılışı seyreder.
 • Gördüklerinden çok etkilenir, yeni eşi kabul etmez.
 • Üçüncü olarak, Daha sonra Âdem’i uyutur ve kaburga kemiğinden Havva’yı yaratır.

Havva, Adem’in bir parçasından yaratıldığından ona tabi olur. Hikâyenin bir başka versiyonunda ise Eyüp’e eziyet etmek için çocuklarını öldüren iblis ya da Türk mitolojisindeki lohusadaki çocukları boğarak öldüren Albız iblisi ile aynı kişidir. İnanna ile aynı kişi olduğuna da inanılır.

Hz Âdem Müslüman mı?

Kuran’da çoğu peygamberle ilgili aşağıdaki ifade geçer. “Bana gerçekten müslüman olanların ilki olmam emredildi ve: Sakın müşriklerden olma.” (denildi.) “O’nun hiç bir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.” “Doğrusu biz, iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.” “Ve ben, müslümanların ilki olmakla da emrolundum.” Bu ayetlerde farklı Peygamberler ” müslümanların ilki olmakla da emrolundum ” demektedirler.

Kuran’a göre her Peygamber Müslümandır. Hz. Adem’den bu yana Allah peygamberlere İslam’ı vahyetmiş ve Müslüman olmalarını istemiştir. Ama her peygamberin vefatından sonra müşrikler dine binlerce haram katmış peygamberleri (haşa) ilahlaştırmış, sözde hocalarını ve şeyhlerini ilah edinmişlerdir. Bunun üzerine Allah tekrar tekrar Peygamber göndermiştir.

Ateistlerin zannettiğinin aksine peygamberler yasak koyup ateislere savaş açmak için değil, ateistlerin nefret ettiği ve Müslüman sandığı müşrik topluluğunun dini kullanarak yaptıkları sahtekarlıkları deşifre ederek tek bir Allah’a inanmaya ve ibadete davet etmek için gelmişlerdir.

Mesela Hz. Muhammed gelip Arabistan’daki insanları İslam’a davet ettiği zaman oradaki müşrikler zaten Hz. İbrahim’in yolunda olduklarını söylemişlerdir. Bunun üzerine ayet inmiştir; De ki: “Allah doğru söyledi. Öyleyse Allah’ı bir tanıyan (Hanif)ler olarak İbrahim’in dinine uyun. O, müşriklerden değildi.” Gelelim sorunun cevabına : Her Peygamber geldiğinde kendi devrinin ilk Müslümanıdır.

Çünkü insanların geneli müşrik, bir kısmı da inkarcıdır. Sonuç olarak, ilk Müslüman ilk peygamber de olan Hz. Adem’dir. Ama Kuran mantığına göre, gelen tüm elçiler de kendi kavimlerinin ilk müslümanlarıdırBu basit mantığı anlayarak baktığımızda Kuran ayetleri arasında asla hiçbir çelişkinin olmadığı görülecektir.

Eski insanların ömrü ne kadardır?

Aslında atalarımızın 30 bin yıl önce Avrupa’ya göçmesinden Ortaçağa kadar ortalama insan ömrü pek uzamadı. Yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle ortalama ömür 18-20 yılla sınırlı kaldı. Ancak, Ortaçağ’da ortalama ömrün 30 yıla çıktığını ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 50 yıla ulaştığını biliyoruz.

Adem ve Havva kaç yıl sonra buluştu?

ADEM (A.S.) LE HAVVA’NIN YERYZNN NERESNE NDRLDKLER Rivayet edildiine gre, Allah (C.C.), Adem ile birlikte ei Havva’y onlar yaratt gn olan cuma gn gne batmazdan nce gkten yeryzne indirdi. Hz. Ali (R.A.), bn Abbas, Katade ve Ebu’I-Aliye bu hususta yle diyorlar: “Adem (A.S.), Hindistan’n Serendib topraklarnda bulunan Nud (veya Bud) Da zerine, Havva da Cidde’ye indirildi.” bn Abbas diyor ki: “Adem (A.S.)’in Havva’y aramak iin att admlardan her ayak bast yer ky ve kasaba, admlarnn arasndaki boluklar ise ova ve sahra oldu.

Hatta Adem (A.S.) yryerek ”Cem” denilen yere gelince Havva ile bulutu. Bu yzden onlarn bulutuklar yere, ”buluturucu” ve ”bir araya getirici” manasna geldii iin ”Mzdelife” ad verildi. Ayrca onlar ”Arafat”’ta tantklar iin buraya da tanma manasna gelen ”Arafat” ismi verildi. ”Cem”’ denilen yerde birbirleriyle buluup bir araya geldikleri iin burasna da ”Cem”’ denildi.

Ylan, sfahan’a, blis de Meysan’a indirildi.” Bir dier rivayette ise Adem (A.S.) le, blis de Ublle’ye indirilmilerdir. Ebu Ca’fer et-Taberi diyor ki: “Bu husustaki haber ve rivayetlerin doruluunu bilmek ancak hccet derecesinde bir haber (hadis)in rivayet edilmesiyle mmkn olur.

Kald ki biz, bu hususta Adem’in Hindistan’a indirildiini bildiren bir haber (hadis)den bakasn da bilmiyoruz. Bu haberin shhatini de slam alimleri reddetmemilerdir.” bn Abbas’n ifadesine gre; Adem (A.S.), Nud Da zerine indirildiinde ayaklar yerde, ba da gkteydi; meleklerin tesbihini dinliyordu, melekler ise ondan korkuyorlard.

Bu yzden melekler, Allah’tan Adem’in boyunun ksaltlmasn istediler, bunun zerine Allah (CC.) boyunu altm arna indirdi (yaklak 40 m). Adem (A.S.) ise meleklerin seslerini ve tesbihlerini iitemez bir hale geldii iin bu duruma. ok zld. Hatta Adem: ”Ey Rabbim! Ben yurdunda senin komun idim, benim senden baka da rabbim yoktu.

 1. Beni cennetine koymutun, dilediim yerden yiyor, dilediim yerde kalyordum; fakat sen beni mukaddes bir daa indirdin, ben burada da meleklerin seslerini iitiyor, cennetin kokusunu alyordum.
 2. Imdi ise boyumu altm arna drdn; bu yzden meleklerin sesleri kesildi, Arnn etrafndaki tavaf grntleri gzlerimden uzaklat, cennetin kokular kayboldu” dedi.
You might be interested:  Damat Kahvesi Ne Zaman Verilir?

Bunun zerine Allah ona: ”Ey Adem! Bu senin ilediin gnahn bir neticesidir” diye cevap verdi. Allah (CC), Adem ile Havva’nn plakln grnce, cennetten indirdii sekiz ift koyundan bir kou boazlamasn Adem (A.S.)’e emretti. Bunun zerine Adem bir bak alp bunu boazlad ve ynn ald.

Havva bu yn eirdi, Adem ise erilen bu yn dokudu; kendisine bir cbbe, Havva’ya bir gmlek ile bir ba rts yapt. Bylece her ikisi de bunlar giyindiler. Anlatldna gre, Allah (CC), Adem ile Havva’ya bir melek gndermi ve bu melek hayvanlarn ve koyunlarn derilerinden giyecekleri eyi onlara retmitir. Yine anlatldna gre, yukarda geen yn ve deri elbiseler Adem (A.S.)’in evIadnn giymi olduklar elbiselerdi.

Adem ile Havva’nn elbiseleri ise cennet yapraklarndan zerlerine rttkleri elbiselerdi. Allah (CC.) Adem’e yle vahyetti: ”Ey Adem! Ar’mn hizasnda benim bir harem yerim vardr. Sen oraya git, benim iin ev (mabet) yap.

Adem ile Havva ilk cinsel hayatı nasıl keşfetmiştir?

Havva ‘nın ademin eline tutuşturduğu yasaklı elma, ilk cinsel deneyimin habercisidir. burada elmanın yasaklı oluşuyla ‘ota boka lüzumsuz yasaklar koyma’ eyleminin de ilk tezahürü yaşanmış olup, cinselliğin de pek öyle zırt pırt, dağda bayırda yaşanamayacağı belirtilmiştir.

Kurana göre dünya kaç yaşında?

Çeşitli dinler ve inanç sistemleri, sayısız yıl ve birçok dönem boyunca insanlığın tarihi ile ilgili yorumlarda bulunmuşlardır. Örneğin İrlanda Başpiskoposu James Ussher, dünyanın 22 Ekim MÖ 4004 günü saat 18:00’da yaratıldığını ilan etmiştir. İslamiyet 7000 yıl der.

Ya da yakın bir rakam. Musevilik başka bir şey söylüyor. Soruya cevap veren Joker Joker takma isimli arkadaşın söylediği gibi birçok insan dini kaynaklardaki bilgilere itibar ediyor. Ancak hiç bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde, dini kaynaklardaki bu bilgiler yanlıştır. Zaten dini otoritelerin ve dini bilgilere güvenen insanların bir kısmının, bilime ve biliminsanlarına karşı tavır almasının nedeni de budur.

Bilim, dinlerin yanlışlarını -amacı ve hedefi bu olmadan- göstermektedir. Dindar insanların bazıları, bilim dünyasının, dinleri yok etmek falan olduğunu söylerler ama bu da doğru değil. Bilim, doğruyu ve gerçeği bulmaya çalışır. Bu çabanın, kimin yanlışlarını ortaya çıkaracağı ile ilgilenmez.

İslam, insanlığın yaşını 7000 yıl olarak gösteriyormuş. Bunu neye dayanarak yapıyor? Hiç bir bilgi yok. Hiç bir kanıt yok. Hiç bir kaynak, çıkış noktası, yöntem yok. Bilim ise kanıt kaynak gerekçe yöntem sunar. Bilim karşıtlarının (örneğin yine başlığa cevap veren arkadaşın) söylediği gibi “Bİlim, bir zamanlar şöyle şöyle diyordu, şimdi böyle diyor” iddiaları da yanlıştır.

Bunu iddia edenler, hipotez, deney, kuram, teori gibi bilimsel yöntem ve aşamaları bilmezler. Bilseler bilimin yanıldığını iddia etmezler. Şahsen, yirmi yıldır onlarca insana bunları anlatmaktan bıktım, artık anlatmıyorum. Anlamıyorlar çünkü. Bilim yanılmaz.

Çünkü bilim asla bir şeye “bu kesin böyledir” demez, diyemez. Bilim, eldeki verilerin gösterdiği gerçekleri söyler. Veriler değişirse elbette bilgiler ve bulgular da değişir. Bilim her şeyi sorgular, sorgulamaya da öncelikle kendisinden başlar. Bilim, kendisini o kadar çok sorgular ki başka hiç bir kişi ya da olgunun bilimi sorgulamasına gerek kalmaz.

Bir bilim insanının ortaya attığı hipotezi, binlerce başka bilim insanı sorgular zaten. Ve bunların her biri, hayatında hiç bir bilimsel çalışmaya imza atmayıp bilimi sorgulayan binlerce insandan çok daha bilgili güçlü, zeki insanlardır. Din ise asla sorgulamaz, kendisinin sorgulanmasına da izin vermez.

 • Sorgulamadan kaçan hiç bir otoriteye de güvenilmez.
 • Dinler, insanlıkla ilgili hiç bir şey söylememelidir.
 • Çünkü ellerinde bilgi, veri, çalışma, deney, gözlem, hiç bir şey yok.
 • O nedenle dini bilgiler hemen her zaman yanlıştır.
 • Şahsi fikrime göre sayısız din alimi, gayet bilge insanlardır.
 • İnsanı, insanlığı, toplumları gayet iyi analiz etmiş ve bize sayısız doğru ve değerli bilgi sunmuşlardır.

Ancak hiç biri bilimsel bilgi değildir. Din ve bilim apayrı iki disiplindir. Kaba söylemle, herkes kendi işine baksın. Aksi halde böyle durumlar ortaya çıkıyor.34,261 görüntülenme

Havva anamız kaç yaşında vefat etti?

Cevap.2000 yaşında iken Cuma günü vefat etti. Hz. Havva 40 sene sonra vefat etti.