Bes Devlet Katkısı Ne Zaman Yatar?

Bes Devlet Katkısı Ne Zaman Yatar
Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi;kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek,emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir.

Işiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayabilmektedir. Sistem, katkı paylarının/tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır. Sistem ne zaman başladı? Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24336 sayısı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun, yayımı tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.27 Ekim 2003 tarihinde ilk emeklilik planlarının tasdiki ile emeklilik şirketleri faaliyete başlamıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin amacı nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi’nin öncelikli amacı, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesiyle emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanmasıdır.

 • Bireysel emeklilik böylece, aktif çalışma hayatlarının sona erdiği emeklilik döneminde kişilerin refah düzeylerini yükseltir.
 • Sistem aynı zamanda, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak ülke kalkınmasına da katkıda bulunur.
 • Sisteme katılabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olmak ya da çalışıyor olmak gerekli mi? Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin bir bağlılık ya da çalışma koşulu bulunmamaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olup herkes katılabilir Bireysel Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki gibi sağlık vb. hizmetler de sunuyor mu ? Bireysel Emeklilik Sistemi; Sosyal Güvenlik Kurumunda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmamaktadır.

 • Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katıldıktan sonra sosyal güvenlik sistemindeki haklar geçerliliğini kaybeder mi? Hayır.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin bir bağlılık ya da çalışma koşulu bulunmamaktadır.
 • Sosyal güvenlik kurumundan kaynaklanan haklar devam edecektir.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi güvenli midir? Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye’de, dünyadaki en iyi uygulamaların incelenmesiyle oluşturulan, devlet tarafından güvence altına alınmış ve örnek gösterilecek kadar iyi işleyen bir sistemdir.

Şirketlerin emeklilik faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı’nın, şirketin fonlarına, portföy yöneticilerine ve saklayıcılara ilişkin hesap ve işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetimine tabidir. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı’nın günlük gözetim ve denetimine tabidir.

1000 TL devlet katkısı ne zaman yatacak?

İlk iki ay içinde cayma hakkınızı kullanmamanız durumunda, sisteme ilk girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1000 TL ilave devlet katkısı sağlanır.

BES devlet katkısını nasıl görebilirim?

Devlet katkısı, bireysel emeklilik hesabınız dahilindeki ayrı bir alt hesaba yatırılır. Böylece ödediğiniz katkı paylarıyla oluşan birikiminiz ile devlet katkısıyla oluşan birikiminizi ayrı ayrı izleyebilirsiniz. Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama hizmetinden de sorgulama yapabilirsiniz.

Otomatik katılım sisteminde devlet katkısı ne zaman yatacak?

Çalışanların BES’e dahil olmasını sağlayan otomatik katılımda değişiklik yapıldı. Sistemden çıkıp 2019’da yeniden gireceklere 1000 liralık ek devlet katkısı ödenecek. Devlet, yüzde 25’lik katkının belli bir miktarını alarak çalışanın hesabına nakit yatıracak.

İşte Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan’ın bugünkü yazısı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm çalışanları yakında ilgilendiren bir düzenleme yaptı ve 5 Aralık’ta yönetmelik olarak Resmi Gazetede yayımlandı. Düzenleme, 45 yaş altı çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil olmasını sağlayan otomatik katılım sistemi ile ilgili.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Ne Kadar?

Ancak, yönetmeliğin içeriği biraz teknik olduğundan yapılan düzenleme pek anlaşılamadı. Yönetmelik yayımlandıktan sonra okuyuculardan da ‘bu düzenleme bizi ne kadar ilgilendiriyor?’ diye sorular aldım. Dediğim gibi konu biraz teknik, ama çalışanları yakından ilgilendiren birkaç önemli düzenleme var.

Tek tek değineyim. ##$HABER_1451346$## CAYMA SÜRESİ KALKTI Otomatik BES’te çalışanlara, sisteme girdikleri tarihten itibaren iki ay içinde, sistemden ayrılma hakkı tanınıyor. Bu iki aylık süreye de cayma süresi deniyor. İki ay içinde cayma hakkını kullanmayarak, sistemde kalıp, tasarruf edenlere ikinci ayın sonunda 1000 liralık ekstra devlet katkısı ödeniyor.

Şunu da belirteyim, otomatik BES’ten isteyen istediği zaman çıkabiliyor. Ancak şöyle bir fark var; ilk iki ay içinde çıkarsanız caymış oluyorsunuz, iki aydan sonrasında ayrılırsanız çıkmış oluyorsunuz. Yeni düzenlemede ise, ‘cayma süresi’ kavramı kalktı, yerine ‘başlangıç dönemi’ geldi.

 1. Yani, ilk iki aylık süreye artık cayma süresi değil, başlangıç dönemi denecek.
 2. Ödenen bin liralara da başlangıç devlet katkısı denecek.
 3. Bu birinci değişiklik.
 4. ÇIKANA DA 1000 LİRA KATKI Malum, geçmiş dönemde otomatik BES’ten çıkan çalışanlar, iki yıl içinde işverenleri tarafından yeniden sisteme, otomatik olarak dahil edilecek.
You might be interested:  Sosyal Destek Ne Zaman Yatacak?

Bu kapsamda da 2017’de sistemden çıkan tüm çalışanlar 2019’da, yeniden BES’e giriş yapacak. Mevcut durumda sisteme yeniden girişi yapılan bu çalışanlara bin liralık ekstra devlet katkısı ödenmeyecekti. Neden? Çünkü kanun gereği bin liralık ek devlet katkısı, bir kereye mahsus ödenecekti ve o da sisteme ilk girişte.

 1. DEVLET NAKİT ÖDEYECEK Yeni yapılan düzenleme ile bu kural değişti; 2019’da yeniden sisteme gireceklere de iki aylık başlangıç döneminden (cayma süresi) sonra bin liralık başlangıç devlet katkısı ödenecek.
 2. Ancak burada da bir istisna var.
 3. Bu bin liralık ek devlet katkısını, 2017’de sisteme girip de iki aylık cayma süresi içinde çıkanlar alabilecek.

İki aydan sonra ayrılanlar, 2019’da yeniden giriş yaptıklarında bu katkıdan yararlanamayacak. Yeni düzenleme ile çalışanların her ay maaşlarından kesilen tutarlar için devletin yaptığı yüzde 25’lik katkıda da değişiklik yapıldı. Bilindiği gibi otomatik BES’te, devlet katkısı, her ay katılımcıların hesabına nakit olarak yatırılmıyor, devlet ödeyeceğini taahhüt ediyor.

BES parası ne zaman yatar?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikiminiz fonlarda değerlenir ve ayrılma talebinizin ardından yasal süreler içerisinde bu fonların satışı gerçekleşir. Erken çıkış işlemleriniz de bireysel emeklilik çıkış işlemleri için yasal süre olan 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Bireysel emeklilik 3 yıl sonra ne kadar para alırım?

3. yılın sonunda devlet katkı payının %15’ini, 6. yılın sonunda devlet katkı payının %35’ini, 10. yılın sonunda devlet katkı payının %60’ını, Emekliliğe hak kazandığınız zaman ise devlet katkısının tamamı alabilirsiniz.

BES iptalinde ana paradan kesinti olur mu?

Otomatik Katılım Sistemi’nden ayrıldığım takdirde kesinti uygulanır mı? – Sistemde devam eden sözleşmeniz üzerinden fon işletim gideri kesintisi dışında herhangi bir kesinti uygulanmaz. Sistemden erken ayrılmanız durumunda getiriniz üzerinden stopaj tutarı düşülerek iadeniz yapılır.

Bireysel emeklilik 1 ay ödenmezse ne olur?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

Bireysel emeklilik iyi bir şey mi?

Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajları Nelerdir? – Bireysel Emeklilik Sistemi’nin birçok avantajı bulunur. Sisteme giriş yapanlar sadece birikim yapmaz, aynı zamanda devlet katkısı sayesinde yatırım da yapar. Peki, devlet katkısı nedir? BES’in sağladığı avantajlar nelerdir?

Devlet Katkı Sağlar: Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yatırdığınız her yatırımın %30’u kadar da devlet tarafından hesabınıza katkı yapılır. Bu sayede birikiminize birikim katarsınız. Örneğin BES’e her ay 200 lira yatıran biri, yılın sonunda %30’luk devlet katkısıyla birlikte toplam 3 bin 120 lira elde etmiş olur. Yatırım Disiplini Verir: Yatırım yapmak, birikim sağlamak sizin için kolay değilse BES size uygun olabilir. BES’e katılımınız sağlandığında sizin ekstra ödeme yapmanıza gerek kalmadan aylık gelirinizden belli bir miktar katılım payı, otomatik olarak BES hesabınıza aktarılır. Birikime Ara Verilebilir: Hayatınızın her döneminde finansal durumunuz sabit kalmayabilir. Böyle bir zamanda yatırım yapmak sizin için bir öncelik olmayabilir. Durumunuzu dengeye kavuşturana kadar yatırım yapmaya ara verebilir veya yatırdığınız katkı payını yapılandırabilirsiniz. Emeklilikte Ek Gelir Sağlar: Emekli olmadan önce BES’e yatırarak biriktirdiğiniz katkı payları, emekli olduğunuzda size ek bir gelir kaynağı olur. Böylece emekli olmadan önce sahip olduğunuz yaşam standartlarını emeklilik yıllarınızda da korumuş olursunuz. Ayrıca alacağınız BES ödemesini, dilediğiniz miktarda ve zamanda isteyebileceğinizi unutmayın.

You might be interested:  2001 Ssk Girişli Ne Zaman Emekli Olur?

Bireysel emeklilik en az kaç TL 2022?

SADECE GÖNÜLÜ BES’E 20 BİN 652 LİRA 2022 ‘nin ilk yarısında net 4.253 lira olan ve yapılan artışla 5 bin 500 liraya yükselen asgari ücret brüt olarak 2022 ‘nin ilk yarısında 5 bin 4 lirayken önümüzdeki aylarda yani 2022 ‘nin ikinci yarısında 6 bin 471 lira olarak belirlendi.

Bireysel emeklilik maaşı ömür boyu sürecek mi?

Emeklilik hakkını elde ettiğinizde emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi toplu olarak veya belirli bir program çerçevesinde alabileceğiniz gibi yaptıracağınız yıllık gelir sigortası ile ömür boyu veya belirli süreler için düzenli olarak emekli maaşı alabilirsiniz.

Işten çıkınca BES nasıl alınır?

Çalışanın işten ayrılması durumunda çalıştığı gün kadarki ücretinin %3’lük kısmı Otomatik BES sözleşmesine aktarılır. Sözleşme işveren tarafından sonlandırılmaz. Sadece ‘Çalışan Durum Güncelleme’ dosyası ile işten ayrılma bildirimi yapılır.

Garanti 1000 TL devlet katkısı nasıl alınır?

Garanti BBVA Emeklilik İnternet ve Mobil ile siz neredeyseniz biz her zaman yanınızdayız! – Otomatik BES sözleşmeleriniz ile ilgili tüm detayları görüntülemek; kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için Garanti BBVA Emeklilik İnternet / Mobil’ne giriş yapmanız yeterli Üstelik; Garanti BBVA Emeklilik İnternet ve Mobil ister Garanti BBVA Emeklilik, ister Garanti BBVA müşteri bilgilerinizi kullanarak kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

 • Eğer parolanız yoksa “Parola Al” linkinden parolanızı anında alabilirsiniz.
 • Garanti BBVA Emeklilik İnternet ve Mobil’den Otomatik BES sözleşmeleriniz ile ilgili yapılacak tüm işlemleri keşfedin! *Devlet katkısı ve 1.000 TL başlangıç devlet katkısı için hak ediş süreleri bulunmaktadır.
 • Fon Koçu hizmetimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

***Otomatik BES fonlarımız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. ****Ara verme taleplerinin, çalışan tarafından en geç ücret ödeme gününden 3 iş günü öncesine kadar iletilmesi gerekir. Bu tarihten sonra iletilen talepler, ancak bir sonraki aya ilişkin ücret ödemesinden itibaren dikkate alınabilir.

BES ten çıkarken ne kadar kesinti olur?

Devlet Katkısı Kesintisi – Sisteme girişte verilmiş olan %25’lik devlet katkısı oranı sistemden ayrılma durumunda hakkediş tutarları değişiklik göstermektedir.

Sistemden 3 yılda ayrılma durumunda devlet katkısı tutarının tamamı kesilir. Yani herhangi bir katkı payı alınamaz.3 ile 6 yıl arasında sistemden ayrılma durumunda hesaptaki devlet katkısı tutarının %15′ i alınırken %85’i kesilir.6 ile 10 yol aralığında ise alınacak olan devlet katkısı tutarı %35’tir. Kesinti oranı ise %65’tir.10 yılını doldurmuş olan tüketici emeklilik hakkını kazanmadan ayrılırsa devlet katkısı tutarının %60’ı alınır.

2022 Temmuz BES kesintisi ne kadar?

Buna göre de 2022 ‘nin Temmuz -Aralık döneminde çalışanların maaşlarında 194,13 lira kesilerek, otomatik BES ‘e aktarılacak.

Bireysel emekliliğe toplu para yatırılır mı?

Eşim ve çocuklarım da bu sisteme dahil olabilir mi? Eşiniz ve 18 yaşını aşmış olan çocuklarınız da aynı şartlardan yararlanarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılabilirler. Çalışan boşanınca, eşler yine de aynı şartlardan yararlanmaya devam edebilir mi? Çalışan personel boşanmış ise eşi aynı şartlarda sözleşmesini sürdürebilir.

Sözleşme başlangıcında geçerli olan haklar, birey sözleşmeyi fesh edene kadar da geçerli olacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne istediğim zaman ara verebilir miyim? Evet, istediğiniz zaman ara verme imkanına sahipsiniz. Emeklilik şirketi iflas ederse ya da başka bir şirkete devredilirse, birikimlerimi kaybeder miyim? Birikimleriniz emeklilik şirketinden bağımsız olarak Takasbank’ta size ait olan hesaplarda saklanmaktadır.

Bu nedenle, birikimleriniz her koşulda güvence altındadır. Başladığım katkı payı ile devam etmek zorunda mıyım? Katkı payı tutarlarınızı, planın asgari katkı payından az olmamak kaydı ile dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Şirketten ayrıldıktan sonra, prim ödemeye devam edebilir miyim? Şirket’ten ayrıldıktan sonra da aynı koşullarla prim ödemeye devam edebilirsiniz.

 1. Birikilerimi nasıl takip edebilirim? Birikimlerinizi, size ait olan internet şifrenizle hergün 24 saat takip etme imkanına sahipsiniz.
 2. Ayrıca 0216 633 31 11 no’lu Kurumsal Hizmet Merkezi’nden istediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz.
 3. Toplu ödeme yapabilir miyim? Evet, istediğiniz zaman toplu ödeme yapabilirsiniz.

Yapılan bu toplu ödemeler de Devlet Katkısına konu olacaktır. Ayrıca bu ödemeler ek bir kesintiye tabi değildir. Kişisel bilgilerimdeki değişiklikleri nasıl bildirmeliyim? Kişisel bilgi değişikliği için, bireysel internet şubemizi ya da AgeSA Kurumsal Hizmet Merkezimizi kullanabilirsiniz.

Durum Gelir Vergisi stopajı oranı(Getiri üzerinden)
Sistemden, 10 yıl süreyle katkı payı ödemeden ve 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma halinde 15%
Sistemden, 10 yıl süreyle katkı payı ödeyip, 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma halinde 10%
Sistemden yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılma halinde 5%
Sistemde 10 yıl kalma ve 56 yaşını doldurma halinde 5%
You might be interested:  Kadınların Libidosu Ne Zaman Artar?

Başka bir emeklilik şirketinden yaptırdığım grup emeklilik sözleşmesini aktarabilir miyim? Yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmiş olması şartı ile grup emeklilik sözleşmenizi, başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz ve başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenizin tekrar aktarmak isterseniz 1 yılı doldurmuş olmanız yeterlidir.

OKS devlet katkısı nasıl alınır?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren otomatik katılıma ilişkin hükümleri uyarınca, işverenler çalışanlarını Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) dahil etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede işverenler çalışanlarının, özel sektör için prime esas kazançlarının, kamu için ise emeklilik keseneğine esas aylığın en az %3’ünü sisteme aktarırlar.

 1. Çalışanlar bu sistemde dilediği kadar kalma hakkına sahiptir.
 2. OKS, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan, kamuda veya özel sektörde bir işverene bağlı olarak ücretli çalışanları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4a ve 4c maddeleri kapsamındaki çalışanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olan çalışanları) kapsamaktadır.

Bu sisteme otomatik olarak dahil edilen çalışanlar sistemde kalmaları halinde, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelire kavuşurlar.4632 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe giren OKS; gönüllü BES’te olduğu gibi, tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanır.

 • Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz.
 • OKS, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.
 • Gönüllü BES’in altyapısını kullanan OKS için BES’inkine benzer kurallar uygulanmaktadır.
 • Anılan sistemlerin farkı için tıklayınız,

Maaşınızdan kesilerek ödenen katkı paylarının % 30’una karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak otomatik katılım hesabınıza kaydedilmektedir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının % 30’unu geçemez,22 Ocak 2022 tarihinden itibaren intikal eden ve a nılan sınırı aşan katkı payları için, Bakanlığın uygun görüşüyle, Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da Devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilir.

Sistemde en az 3 yıl kalırsanız %15’ine, Sistemde en az 6 yıl kalırsanız %35’ine, Sistemde en az 10 yıl kalırsanız %60’ına, Emekli olmanız, vefat etmeniz ya da maluliyetiniz halinde %100’üne,

hak kazanacaksınız. Otomatik katılım uygulaması kapsamına giren işverenler, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi belirlemek ve bu emeklilik şirketiyle sözleşme yapmakla yükümlüdür.

Ilgili yıla ait kalan devlet katkısı ne demek?

Devlet katkısı limiti nedir? – BES’te ödediğiniz katkı paylarının %30’una kadar devlet katkısı hesabınıza ödenir. Ancak, bu meblağ için yıllık bir üst sınır mevcuttur. Alabileceğiniz azami devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %30’u kadardır. Devlet katkısı limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

Best parası nasıl alınır?

Sistemde Kalma ya da Çıkma Halinde Birikim Nasıl Ödenir? – Buraya kadar anlatılanların kısa bir özetini yapmak gerekirse sistemden gönüllü ya da zorunlu katılım sonucunda çıkmalarda veya emeklilik şartlarının sağlanması halinde şu şekilde emeklilik parası çekilebilmektedir:

Emeklilik yaşı ve prim günü şartları sağlanmışsa otomatik olarak şirket tarafından ödeme yapılmaktadır.Ölüm ve maluliyet halinde sistemden doğrudan çıkılabilir. Vefat halinde o zamana kadar birikmiş primler, kişinin yakınlarına ödenmektedir. Maluliyet durumunda ise kendisine yaşa bakılmaksızın ödeme yapılmaktadır.Eğer sistemden emeklilik şartları sağlanmadan çıkılmak isteniyorsa sigorta şirketine iptal dilekçesi yazılarak, sistemden çıkış yapma talebi iletilmelidir. Kısa süre içerisinde, sebebe bağlı olmaksızın sistemden çıkış yapılır. Bu zamana kadar biriken primler eğer sisteme girişten 2 ay içerisinde başvuru yapılmışsa kesinti olmadan, 2 ay sonrasında ise belirli kesintiler yapılarak ödenmektedir. Kesintiler birikimlerin tamamı üzerinden % 15 kesinti, 10 yıllık prim ödemesinin yapılması ama emeklilik yaşına gelmeden çıkılması halinde % 10 şeklinde kesinti yapılmaktadır. Ayrıca çıkış harcı da talep edilebilmektedir. Bir diğer önemli konu da sistemden çıkışlarda devlet katkısından yararlanılmamaktadır.

Sistemden çıkma talebinde bulunmak için izlenmesi gereken adımları öğrenmek için; Bireysel Emeklilik Cayma Hakkı Nedir, Nasıl Yapılır? yazımızı mutlaka inceleyin.