Vergi Affı Ne Zaman Çıkacak?(EN iyi 5 ipucu)

Vergi affı yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun’ kapsamında mükellefler, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek.

Vergi Borcu Yapılandırmada faizler siliniyor mu?

Faizin bir kısmı siliniyor Bu borçlardan vergi aslı için herhangi bir indirim uygulaması söz konusu değil. Yapılandırma talep eden mükellefler vergi aslının tamamını her halükârda ödemek zorundalar. Vergi aslına bağlı olarak kesilmiş olan vergi cezaları ( vergi ziyaı cezası gibi) ise tamamen siliniyor.

Vergi affı 2021 ne zaman bitiyor?

BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN? Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül 2021 günü sona erecek.

2021 vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek?

Matrah ve vergi artırımı ile genel sağlık sigortası prim borçları hariç olmak üzere devlete olan vergi ve prim borçları, yasanın çıkmasının ardından 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

You might be interested:  Fitre Ne Zaman Verilir?(Çözüm bulundu)

Yeni çıkan yapılandırma neleri kapsıyor?

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Nisan 2021 itibarıyla kesinleşmiş, vergi, harç ve SGK prim borçları ile cezalar yeniden

Yeni yapılandırma neleri kapsıyor?

BORÇ YAPILANDIRMA 2021 NELERİ KAPSIYOR? Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şu şekilde; 1. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılması yapılacak.

Yapılandırmada faiz indirimi var mı?

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece gecikme faizi, faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanılabilecek. Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde %25 indirim yapılacak.

Yapılandırmada gecikme faizi siliniyor mu?

İlk taksit için son ödeme süremiz 1 Kasım 2021.” diye konuştu. Yılmaz, yapılandırmanın sağlayacağı avantajlara ilişkin de bilgi vererek, şunları söyledi: “Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi 7326 sayılı yapılandırmada da kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve gecikme faizleri siliniyor.

7256 yapılandırmada faiz siliniyor mu?

7256 sayılı Kanun gereği olarak vergi mükellefiyeti sona ermiş olan üyelerin, mükellefiyetinin sona erme tarihi ile 17/11/2020 tarihi arasındaki borç asıl ve faizleri re’sen silinmiştir.

Yapılandırma 2021 ne zaman bitiyor?

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

2021 yapilandirma nasıl yapılır?

Yapılandırma başvuruları işverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/ SGM’ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye, Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu

You might be interested:  Trabzon Maçı Ne Zaman?(En iyi çözüm)

2021 vergi yapılandırması nasıl yapılır?

Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi “www.gib.gov.tr” veya e-devlet “www.turkiye.gov.tr” üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Vergi affı neyi kapsıyor 2021?

Yeniden yapılandırma genel olarak 30 Nisan 2021 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olmayan diğer vergi cezalarını kapsıyor. tahsilinden vazgeçilecek.

7326 yapilandirma neleri kapsıyor?

Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacaktır. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. 31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.

Yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor?

Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021’e kadar yapmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021’e kadar yapılacak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *