Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

2022 Yılında Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri (7338 Sayılı Kanun Işığında)

Beyanname Türü Beyanname Verilme Zamanı
Katma Değer Vergisi Takip eden ayın 26’sı
Yıllık Gelir Vergisi Mart Ayının son günü
Kurumlar Vergisi Nisan Ayının son günü
Geçici Vergi 1. Dönem 17 Mayıs

4 •

2020 yılı ait kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilecek?

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi 01 Nisan 2020 tarihi itibariyle artık nihai olarak verilebilir hale geldi ve İdare tarafından bir uzatma gelmediği takdirde 30 Nisan 2021 günü akşamına kadar beyan edilme ve ödenme zorunluluğu taşıyor.

Kurumlar vergisi yıllık beyannamesi ne zaman verilir?

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, yani kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesine, verilir. e- Beyanname uygulamasından faydalananlar beyannamelerini

Kurumlar vergisi ne zaman ödenir 2021?

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2021 ‘den itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021 ‘den itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 kurumlar vergisi /geçici vergi uygulanacak.

You might be interested:  Şivlilik Ne Zaman?

2021 Gelir Vergisi ne zaman ödenir?

Gelir Vergisi, her zaman bir önceki sene için gerçekleştirilir. Örnek olarak 2021 yılında elde edilen gelirlerin beyannamesi ve ödeme işlemleri, 2022 yılının ilgili aylarında gerçekleştirilir. 2021 yılında elde edilmiş gelirler, söz konusu gelirin türüne göre 2022 yılının Şubat veya Mart ayında beyan edilir.

Özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin beyannameleri, özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın son günü akşamına kadar verilir. Örneğin, özel hesap dönemi 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 olan bir kurumun beyannamesini 31 Ekim 2021 akşamına kadar vermesi gerekmektedir.

2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilecek?

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 17.43.2020 tarih ve 127 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait yılı yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 01.06.2020

2020 kurumlar vergisi oranı nedir?

Bu kanun ile yapılan düzenlemelerden en önemlisi; 2018-2019 ve 2020 yıllarında kanun ile belirlenmiş Kurumlar Vergisi oranının %20 yerine, 3 yıllık bir süre için %22 uygulandıktan sonra, 01.01.2021’den itibaren %20 olarak uygulanması beklenirken; %25 oranında zam yapılarak, 2021 yılı için %25 ve 2022 yılı için %23

Emlak beyanı verme süresi ne kadar?

Yasalara göre emlak beyannameleri, yılın son gününe kadar verilebilir. Örnek olarak 2018 yılına ait emlak beyanı, 31 Aralık 2018 tarihine kadar; 2019 yılı için emlak beyanı ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılabilir.

Viv beyannamesi ne zaman verilir?

– Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde verilir. – Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar verilir.

You might be interested:  Edho Ne Zaman Başladı?(Soru)

Muhsgk ne zaman son?

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır.

Kurum geçici vergi ne zaman ödenir?

Geçici Vergi beyannameleri, ilgili 3 aylık hesap döneminin bitimini takip eden 2. ayın 17. gününe kadar verilir ve ödenir.

2021 gelir vergisi 2 taksit ödemesi ne zaman?

Buna göre, 2020’de elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi ve 2021 ‘e ait MTV’nin ikinci taksit ödeme dönemi bugün başlarken, ödemeler için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

Maaş gelir vergisi ne zaman ödenir?

Gelir Vergisi iki taksitle ödenir. Eğer gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmuyorsa ilk taksit mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Şahıs Şirketi gelir vergisi ne zaman ödenir?

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin ilk taksiti Mart ayı sonuna kadar 2. taksiti Temmuz ayı sonuna kadar ödenmelidir. Gelir vergisinin dönem içinde beyan edilmesi ise Geçici Vergi olarak adlandırılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *