Karara Çıkmış Dosya Ne Zaman Tebliğ Edilir?(Mükemmel cevap)

Karara Çıkmış Dosya Kaç Günde Sonuçlanır? Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır.

Karara çıkmış dosya ne zaman kapanır?

Davası karara çıkmış ifadesinin anlamı, nihai kararın verilmiş olduğunu gösterir. Yani aynı zamanda son karar olarak da ifade etmek mümkün. Bu durum ceza mahkemelerinde 15 gün, hukuk mahkemelerinde ise 30 günü bulabilir.

Karara çıkmış dosya nasıl öğrenilir?

Dava dosyasına ait detaylar UYAP Vatandaş portalından detaylı şekilde öğrenilir. Dosya numarasından davanın açılış tarihine, dava türünden duruşma gününe ve saatine kadar öğrenilir. Eğer dosya durumu kararı çıkmış ise karar sonucu da öğrenilir. Avukatlar sonuçları UYAP Avukat portalından takip edebilirler.

Mahkeme gerekçeli karar nasıl öğrenilir?

Dava Karar Sorgulama

  1. Dilekçe verilerek ilgili kurumlara başvuru yapılması
  2. UYAP bilgi bankasından sorgulama yapılması ve bilgi alınması
  3. www.turkiye,gov.tr adresi ya da E-Devlet Sisteminden sorgulama işlemlerinin yapılması

E devlette dosya durumu karara çıkmış ne demek?

Davacı olunan bir dosya ile ilgili kararlar e – devletten takip edilebilmektedir. Davacı kendi dosyasının durumunu öğrenmek için e – devlet uygulamasına girdiğinde dosya durumu karara çıkmış ifadesinde hâkimin ilgili davaya konu olmuş olay ile ilgili karara vardığını, davayı bitirdiğini anlamalıdır.

You might be interested:  Sorumluluk Sınavı Ne Zaman?(EN iyi 5 ipucu)

Gerekçeli karar ne kadar sürede çıkar?

Ceza mahkemelerinde görülen davalarda, hükmün verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde gerekçeli kararın hazırlanması gerekir. Hukuk mahkemelerinin görev alanına giren davalarda ise gerekçeli kararın hazırlanma süresi bir aydır. İdare ile vergi mahkemelerinde de yine bu süre bir ay olarak belirlenmiştir.

Dava dosyasının içeriğini nasıl öğrenebilirim?

Sistemine “https://vatandas.uyap.gov.tr/vatandas/index.jsp” adresinden giriş yapabilirler. E-Devlet şifresi, mobil imza ya da Elektronik İmza ile sisteme giriş yapılabiliyor. e-Devlet şifresi ile giriş yapanlar UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarını ve evraklarını görebiliyor.

Vasi kararı e devlette görünür mü?

– Vasi atandığına ilişkin mahkeme kararının onaylı bir suretinin ibraz edilmesi, – Kimliğin ibraz edilmesi, – e – Devlet Kapısı şifre taahhütnamesinin vasi tarafından, vasi olarak imzalandığının şerh düşülerek imzalanması durumunda e – devlet şifresi vasi olarak alınabilmektedir.

Mahkemeden aldığım cezayı nasıl öğrenebilirim?

https://www.turkiye.gov.tr/davalarim sorgu ekranından adınıza açılmış veya açtığınız davalar, bu davaların yayınlanan sonuçları üzerinden var olan mahkemelerinizin bilgilerini öğrenebilir ve dosya takibi yapabilirsiniz. Dosya no ile sorgulama ve mahkeme gününü öğrenmek gibi işlemler de bu ekrandan gerçekleştirilebilir.

Uzaklaştırma kararı e devlette görünür mü?

Uzaklaştırma Kararı E – devlet Üzerinden Görünür Mü? Yukarıda açıkladığımız üzere koruma kararları değişik işi dosyası niteliğindedir. Bu sebeple bu yöndeki kararların e – devlet üzerinden görünmesi mümkün değildir.

Mahkeme gerekçeli karar nasıl tebliğ edilir?

Gerekçeli karar son celsede yani hükmün açıklandığı celsede hakim önünde hazır iseler kendilerine en son bildirdikleri adrese tebliğ edilir. Tebliğ alındığı tarih yasal sürenin başladığı tarihtir. Ancak hüküm yüzüne karşı okunan kişilere tebliğ yapılmaz.

Açılan bir dava e devlette ne zaman görülür?

Açılan bir dava normal şartlarda bir haftalık zaman diliminde e – devlet sisteminde görülür. Bazen 2-3 gün içerisinde dahi görüldüğü olur.

You might be interested:  Jackson Hole Toplantısı Ne Zaman?(Doğru cevap)

Yakalama kararı nereden öğrenilir?

Yakalama kararı, adli sicil kaydında görülemez. Çünkü, yakalama kararı yargılama neticesinde kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanmamaktadır. Yakalama kararı, GBT’de görülür. UYAP sistemine işlendiği için kişinin hakkında yakalama kararı olduğunu tüm adli ve kolluk birimleri tarafından görülebilir.

Boşanma davası karara çıktıktan sonra ne olur?

Boşanma kararının kesinleşmesi ve temyiz 15 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Hakimin vermiş olduğu gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Taraflar belirlenmiş olan temyiz süresinde temyiz etmezlerse, boşanma kararı kesinleşmiş olacaktır. İtiraz olmaması halinde mahkeme tarafından kesinleşme şerhi hazırlanır.

E devlette duruşma günü verildi ne demek?

UYAP sistemi üzerinden ” duruşma evrakı hazırlandı” biçimindeki bir ifade görüldüğünde bunun anlamı duruşmanın yapıldığı ya da yeni duruşma günün verildiğidir.

Boşanma kağıdı alınmazsa ne olur?

Güncel hukuki düzenlemelere göre bu karar siz ayrıyetten yazılı olarak talep etmediğiniz takdirde tebliğe çıkartılmaz. Karar tebliğ edilmediğinde karar karşı tarafça temyiz edilemez veya kesinleşemez. Yani karar tebliğ edilmediği sürece sonuç doğurmaz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *