Gerekçeli Karar Ne Zaman Kesinleşir?(Mükemmel cevap)

-Birincisi, gerekçeli karara karşı kanunda tanımlanan sürede kanun yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşir. -ikincisi, gerekçeli karara karşı kanun yoluna başvurulması ve istinaf ve temyiz incelemesi yapan üst dereceli mahkemelerin de hükmü hukuka uygun bularak onaması halinde karar kesinleşir.

Gerekçeli karar tebliğ edilmezse ne olur?

Gerekçeli karar tebliğ edilmezse, hüküm, kesinleşmemiş olur. Gerekçeli kararın kesinleşmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa istinaf ve temyiz incelemesi yapan üst dereceli mahkemelerin de hükmü hukuka uygun bulması halinde mümkündür.

Karara çıkmış dosya ne zaman kesinleşir?

Karara Çıkmış Dosya Kaç Günde Sonuçlanır? Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır.

Yerel mahkeme kararı ne zaman kesinleşir?

Yargılama sürecinin bitmesi ise kararın kesinleşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Kararın Kesinleşmesi Ne Anlama Geliyor? Kararın kesinleşmesi için hiçbir kanun yolunun kalmamış olması yani tüketilmiş olması gerekmektedir. Daha açık bir ifade ile temyiz edilmemiş karar temyiz süresi geçene kadar kesinleşmemiştir.

You might be interested:  Tapu Randevu Mesajı Ne Zaman Gelir?(Çözünme)

Gerekçeli karar yazıldı sonucu nasıl öğrenebilirim?

4 Gerekçeli Karar Nasıl Öğrenilir? Sorusuna çözüm arayanlar için takip edilmesi gereken yollar şu şekildedir:

  1. Dilekçe verilerek ilgili kurumlara başvuru yapılması
  2. UYAP bilgi bankasından sorgulama yapılması ve bilgi alınması
  3. www.turkiye,gov.tr adresi ya da E-Devlet Sisteminden sorgulama işlemlerinin yapılması

Gerekçeli kararın tebliği için talep şart mı?

Belirtmemiz gerekir ki gerekçeli kararın taraflara tebliği ancak talep halinde mümkündür. Yargılama süreci bunun gibi çeşitli usul kuralları içerir.

Gerekçeli karar tebliği ne zaman gelir?

Ceza mahkemelerinde görülen davalarda, hükmün verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde gerekçeli kararın hazırlanması gerekir. Hukuk mahkemelerinin görev alanına giren davalarda ise gerekçeli kararın hazırlanma süresi bir aydır. İdare ile vergi mahkemelerinde de yine bu süre bir ay olarak belirlenmiştir.

E devlette karara çıkmış ne demek?

Davacı olunan bir dosya ile ilgili kararlar e – devletten takip edilebilmektedir. Davacı kendi dosyasının durumunu öğrenmek için e – devlet uygulamasına girdiğinde dosya durumu karara çıkmış ifadesinde hâkimin ilgili davaya konu olmuş olay ile ilgili karara vardığını, davayı bitirdiğini anlamalıdır.

Dava dosyasının içeriğini nasıl öğrenebilirim?

Sistemine “https://vatandas.uyap.gov.tr/vatandas/index.jsp” adresinden giriş yapabilirler. E-Devlet şifresi, mobil imza ya da Elektronik İmza ile sisteme giriş yapılabiliyor. e-Devlet şifresi ile giriş yapanlar UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarını ve evraklarını görebiliyor.

Boşanma davası karara çıktıktan sonra ne olur?

Boşanma kararının kesinleşmesi ve temyiz 15 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Hakimin vermiş olduğu gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Taraflar belirlenmiş olan temyiz süresinde temyiz etmezlerse, boşanma kararı kesinleşmiş olacaktır. İtiraz olmaması halinde mahkeme tarafından kesinleşme şerhi hazırlanır.

Kesinleşmiş mahkeme kararı nedir?

Hukuk sistemi içerisinde dava açıldıktan sonra tüm yasal yolların tüketilmesi neticesinde mahkemenin verdiği kararın nihai olarak kesinleşmesi ve hukuki sonuç doğuracak nitelik kazanması haline ” kesinleşmiş mahkeme kararı ” denilmektedir.

You might be interested:  Sezeryan Doğumdan Sonra Ne Zaman Adet Olunur?(Çözüm bulundu)

Idare mahkemesi kararı ne zaman kesinleşir?

Karaların geneli yönünden Danıştay’a temyiz yol açık bulunmaktadır. Bu bağlamda, kesin olan kararlar, karar verildiği tarih itibariyle, kanun yolları açık olan karar ise kanun yollarının tüketilmesiyle kesinleşmektedir.

Dosya kesinleşme ne demek?

Temyize tabi kararlarda karar aleyhine temyiz yoluna başvurulmamışsa veya temyiz incelemesi sonucu karar onaylanmışsa mahkeme kalemi ilgili kararın üzerine “ kesinleşme şerhi” denilen bir açıklama yazar. Bu şerh kararın kesinleştiğini bildirir.

Dava dosyası gerekçeli karar yazıldı ne demek?

Gerekçeli karar yazıldı demek davaya bakan hakimin mahkeme içinde taraflara tefhim etmiş olduğu hükmün fırkasına “ hangi hukuksal nedenlere” bağlı olarak ulaştığını göstermektedir. Kısa kararın gerekçeyle birlikte yazıldığını ifade etmektedir.

Karara Çıkmış dava sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Dava dosyasına ait detaylar UYAP Vatandaş portalından detaylı şekilde öğrenilir. Dosya numarasından davanın açılış tarihine, dava türünden duruşma gününe ve saatine kadar öğrenilir. Eğer dosya durumu kararı çıkmış ise karar sonucu da öğrenilir. Avukatlar sonuçları UYAP Avukat portalından takip edebilirler.

E devletten mahkeme sonucu nasıl öğrenilir?

Siteye girdikten sonra TC Kimlik numaranız ve e – devlet şifreniz ile güvenli bir şekilde giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra elektronik hizmet alanından ” Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama” bölümüne tıkladığınızda aleyhinize açılan dava ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *