Aksaray Ne Zaman Il Oldu?(EN iyi 5 ipucu)

Aksaray, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, kısmen Konya Havzası’nda ve kısmen Kapadokya’da yer alan, merkezi Aksaray kenti olan ildir. 15 Haziran 1989 tarihinde kabul edilen 3578 sayılı kanun ile Niğde’den ayrılarak il statüsü kazanmıştır.

Aksaray Konyadan ne zaman ayrildi?

Cumhuriyet dönemine kadar Konya ‘ya bağlı bir sancak olan Aksaray 1920 yılında vilayet olmuş, 1933 yılında vilayetliği lağvedilerek Niğde’ye ilçe olarak bağlanmış ve 15 Haziran 1989 yılında yeniden Vilayet olmuştur. Aksaray ‘ın adının ilk olarak eski Hitit metinlerinde geçen “Nenessa (Nenossos) olduğu sanılmaktadır. M.Ö.

Aksaray niğdeden neden ayrıldı?

1933 yılında çıkartılan bir kanunla kaza olarak Niğde ‘ye bağlanan Aksaray, bunu bir türlü kabullenememiştir. Çünkü nüfus bakımından, toprak bakımından, gelişmişlik bakımından bağlandığı Niğde Vilayetinden daha ön sıralardadır. Verdikleri kanun teklifleri ile Aksaray ‘ın il yapılmasını istemişlerdir.

Aksarayı kim kurdu?

M.Ö. 1. bin yılda Kral Kiakki döneminde Şinakhatum – Şinukhtu olarak anılan Aksaray, Hellenistik dönemde Kapadokya Krallığına bağlanmış ve Garsaura olan ismi Arkhelais olmuştur. Arkhelais, Selçuklular döneminde II. Kılıçarslan tarafından Aksaray olarak değiştirilirken, ikinci başkent gibi bir işlev görmüştür.

Aksaray Türkiye’nin kaçıncı ili?

Bu şehri çevreleyen iller; Kırşehir, Ankara, Konya, Niğde ve Nevşehir’dir. Aksaray, Türkiye ‘ nin pek de kalabalık sayılmayan illerinden birisidir. Bu il 2021 Türkiye illeri nüfus sıralamasına göre 46. sırada yer almaktadır. Bu ilin nüfusu 423.011’dir.

You might be interested:  Asgari Ücret Ne Zaman Belirlenecek?(EN iyi 5 ipucu)

Niğde Konyadan ne zaman ayrıldı?

1923 yılına kadar Konya eyaletinin sancağı olan Niğde,1923 tarihinden itibaren, Niğde vilayeti olmuştur.

Aksaray Hangi hükümet zamanında il oldu?

Bir süre Eretna Beyliği’nin egemenliğinde kalan (1341-1365) ve 1 yıllığına Kadı Burhanettin Devletinin eline geçen kentte Karamanoğulları yeniden egemen oldu. 1396’da Yıldırım Bayezid tarafından ele geçirildiyse de Timur istilasından sonra yeniden Karamanoğulları’nın eline geçti. 1467’de Fatih Sultan Mehmet döneminde

Aksaray il olalı ne kadar oldu?

1933 yılına kadar 13 yıl vilayetlik yaptıktan sonra vilayetliği lağvedilmiştir. 20.3.1933 tarihinde 2197 sayılı kanunun 3. maddesi ile Niğde’ye ilçe olarak bağlanmıştır. 1989 yılının 15 Haziran gününe kadar 56 yıl kaza olarak kalmış olan Aksaray, bu tarihte eski hakkı iade edilmek suretiyle tekrar vilayet olmuştur.

Aksaray Türk mü Kürt mü?

İç Anadolu’da yer alan Aksaray Türk, Zaza ve Kürt nüfusu barındırır. Türk nüfusunun çok yoğun olduğu bir merkez olan Aksaray ‘da köy yerleşkesi bakımından oldukça fazla Zaza ve Kürt nüfusu da barındırır. Aksaray ilinin merkez ilçesinde 83 köy vardır. Zaza ve Kürt nüfusu genelde kendi köylerinde yaşamaktadır.

Aksarayi kim fethetti?

Aksaray, 1142 tarihinde Selçuklular tarafından zapt edilmiş ve 1470 yıllarındaki Osmanlı hâkimiyetine kadar İlhanlı, Danişmentli, Karamanoğulları egemenliğinde kalmıştır. 1470 yıllarında Aksaray ‘ı ele geçiren İshak Paşa tarafından, Fatih Sultan Mehmet’in emri ile halkın bir bölümü İstanbul’a nakledilmiştir.

Istanbul Aksarayın adı neden Aksaray?

İstanbul ‘un semt isimleri nereden geliyor? Aksaray: Fatih’in sadrazamı İshak Paşa, İç Anadolu Bölgesi’ndeki Aksaray ‘ı ele geçirdikten sonra orada yaşayan bölge insanlarını bugünkü Aksaray semtinin bulunduğu yere gönderir. Aksaraylılar da semte adlarını verirler.

Aksarayda kaç mahalle var?

Aksaray’da 8 İlçe, 22 belediye, bu belediyelerde 157 mahalle ve ayrıca 192 köy vardır.

You might be interested:  E Kpss Sınavı Ne Zaman?(Çözüm bulundu)

Aksaray Üniversitesi hangi ilde?

Aksaray Üniversitesi, Aksaray kent merkezine bağlı Bahçe Saray Mahallesi, Aksaray -Adana Yolu üzerinde bulunur. Buraya ulaşmak için şehir otogarın yanında geçen özel halk otobüsleriyle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Türkiyenin en cok nufusu hangi Sehirdedir?

Türkiye’nin en kalabalık ili 15.462.452 nüfus ile İstanbul olup, Türkiye nüfusunun %18,49 bölümü İstanbul ilinde yaşamaktadır. 2. sırada 5.663.322 nüfuslu Ankara ve 3. sırada 4.394.694 nüfus ile İzmir yer almaktadır. 2020 yılına göre Türkiye’nin en kalabalık illeri, cinsiyete göre nüfus dağılımı ve nüfus yüzdeleri.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *